Colegi tecnics i delineants de Girona

notícies

16/02/2021
Manifest de Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya, després de la entrada en vigor de la LOMLOE.

Arxiu adjunt a la notícia: DESCARREGAR 2563aefa868f9b1852533ad9d32ee21cb05d3157.pdf

tornar