Colegi tecnics i delineants de Girona

objectius

El Col·legi Professional de Delineants de Girona tindrà com a fins essencials: