Colegi tecnics i delineants de Girona

notícies

23/09/2016
VISAT TELEMÀTIC

Us informem que a partir d’ara esta disponible el Visat Telemàtic, els col·legiats podran fer arribar els seus treballs professionals (projectes o documentació tècnica) a través del correu electrònic col·legial en format PDF (Memòria, Plànols i FIFTF), una vegada analitzat per la comissió de Visats es tramitarà el visat col·legial, vial email, que sorgirà efecte al moment de l’abonament dels costos del visat per part del col·legiat en el compte bancari col·legial.tornar