Colegi tecnics i delineants de Girona

notícies

04/02/2020
Assemblea general ordinària 2020

En compliment del que disposa l’article 19 dels Estatuts del Col·legi Professional de Delineants de Girona, li convoco a l’ ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2020 que tindrà lloc el proper dia 28 de febrer de 2020 a la seu del Col·legi, a les 18:30h en primera convocatòria i a les 19:00h en segona convocatòria.tornar